Svetlana Kuzmina

překladatelka

Šibolet
Zajímavosti

Šibolet

Třetí díl byl věnován českým jazykolamům, čtvrtý pak ruským jazykolamům, v tom pátém se podíváme na téma zdánlivě podobné – na šibolety.

Co je šibolet? Jedná se o jazykový prostředek sloužící k odlišení členů různých skupin (společenských, nářečových) v komunikačních situacích.1 Od jazykolamu se liší tím, že na rozdíl od obtížně vyslovitelného jazykolamu šibolet je zpravidla slovem vyslovitelným – alespoň zdánlivě – jednoduše. Právě tato slova jsou ale schopna odhalit původ člověka, mnohdy bez jeho vědomí.2

Šibolet (hebrejsky: שבולת‎‎, česky: obilný klas) je v přeneseném smyslu jakýmkoliv znamením, narážkou, poznávacím smyslem.

Tento termín je z biblické Knihy Soudců. Soudce Jeffe a jeho bojovníci pomocí zmíněného slova dokázali rozeznat své nepřátelé – v určitém dialektu hebrejštiny se tehdy š vyslovovalo jako s.3

Gileád dobyl na Efrajimovi jordánské brody. Když nyní řekl někdo z efrajimských uprchlíků: „Rád bych se přebrodil,“ zeptali se ho gileádští muži: „Jsi Efratejec?“ Jestliže odvětil: „Nejsem,“ vyzvali ho: „Tak řekni šibbolet! (שבלת)“ On však řekl: „Sibbolet (סבלת)“,  nedokázal to přesně vyslovit. Tu ho popadli a zabili při jordánských brodech. Toho času padlo z Efrajima čtyřicet dva tisíce mužů.

Soudců 12:5-6

V dějinách šibolet nejednou sehrál velkou roli. Namátkou zmiňme Sicilské nešpory, bitvu u Courtrai či pogrom v Baku v r. 1990. Ve Wikipedii je obsáhlý seznam šiboletů a událostí, při kterých tyto šibolety byly použity.

Použité zdroje

1 Šibolet. Wikipedie [online]. [cit. 2017-03-30]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Šibolet

2 Tamtéž.

3 Tamtéž.

Zanechat Odpověď