Svetlana Kuzmina

překladatelka

Jazykové korektury

Máte hotový text a nejste si jistí jeho kvalitou? Nabízím korektury – gramatické i stylistické, případně i typografické.

Základní korektura (gramatická a pravopisná)

Základní korektura, jak název napovídá, zahrnuje opravy gramatických a pravopisných chyb, překlepů a dalších podobných nedokonalostí.

Stylistická korektura

V rámci stylistické korektury provedu základní korekturu a také stylistické úpravy texty. Patří sem oprava slovosledu nebo nedokonalostí ve větné stavbě. Výsledkem bude čtivý a srozumitelný text.

Předtisková korektura

Předtisková korektura je přípravou textu k tisku nebo zveřejnění. V jejím rámci provedu opravu typografických chyb, zkontroluji správné dělení slov na konci řádků, správnost vložení tabulek nebo grafiky atd.