Svetlana Kuzmina

Ceník služeb

Kompletní ceník se momentálně připravuje. Brzo tu najdete nejen ceník překladů a korektur, ale i ceník vytvoření nebo správy webových stránek.

Překlady a korektury

Cena překladu se přímo odvíjí od objemu textu vyjádřeného v normostranách (NS). Pojem normostrana byl definován ve vyhlášce ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., resp. ve vyhlášce č. 77/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů k provedení zákona o znalcích a tlumočnících:

Jednou stránkou překladu se rozumí text psaný strojem obsahující 30 řádků po 60 úhozech (při psaní perličkou po 72 úhozech) včetně mezer. Nedokončená stránka se posuzuje jako celá, uzavírá-li text nebo jeho ucelenou část.

Jedna normostrana (NS) má tedy 1 800 znaků. Cena se uvádí za jednu normostranu, pro výpočet finální částky tudíž stačí vědět, kolik NS má text, který potřebujete přeložit. Níže je uvedena základní sazba a dále také slevy a případné příplatky.

Minimální účtovaný rozsah je normostrana.

Soudně ověřené překlady nezajišťuji.

Nejsem plátce DPH

Nejsem plátce DPH, uvedené ceny jsou konečné.

Základní sazby

Překlad300 Kč
Korektura75-150 Kč (dle obtížnosti)
Přepis / opis textu
(strojopis, tiskopis)
50 Kč
Přepis audio
nebo video záznamu
100 Kč

Slevy

První objednávka– 10 %
Zpracování více než 50 NS– 5 %
Zpracování více než 100 NS– 10 %
Sleva pro stálé zákazníky– 10 %

Příplatky

Expres do 24h (do 10 NS)+ 50 %
Expres do 24h (nad 10 NS)+ 75 %
Expres do 48h (do 25 NS)+ 35 %
Expres do 48h (nad 25 NS)+ 50 %
Obtížný formát (obrázek apod.)od + 15 % (dle obtížnosti)
Odborný text+ 20 % až + 30% (dle obtížnosti)
Zachování formátování
(při překladu z tištěného dokumentu apod.)
+ 10 % až + 15 % (dle obtížnosti)
Aplikace textu do HTML kódu,
nasazení na web apod.
+ 20 %

Storno poplatek

Za zrušení objednávky si účtuji storno poplatek ve výši odpovídající ceně již hotové části zadání v okamžiku doručení oznámení o stornu objednávky.