Svetlana Kuzmina

překladatelka

Ceník služeb

Nejsem plátce DPH

Nejsem plátce DPH, uvedené ceny jsou konečné.

Cena překladu se přímo odvíjí od objemu textu vyjádřeného v normostranách (NS). Pojem normostrana byl definován ve vyhlášce ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., resp. ve vyhlášce č. 77/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů k provedení zákona o znalcích a tlumočnících:
Jednou stránkou překladu se rozumí text psaný strojem obsahující 30 řádků po 60 úhozech (při psaní perličkou po 72 úhozech) včetně mezer. Nedokončená stránka se posuzuje jako celá, uzavírá-li text nebo jeho ucelenou část.
Jedna normostrana (NS) má tedy 1 800 znaků. Cena se uvádí za jednu normostranu, pro výpočet finální částky tudíž stačí vědět, kolik NS má text, který potřebujete přeložit. Níže je uvedena základní sazba a dále také slevy a případné příplatky.

Minimální účtovaný rozsah je normostrana.

Soudně ověřené překlady nezajišťuji.

Základní sazby

Překlad 300 Kč
Korektura od 75 Kč (dle obtížnosti)
Přepis / opis textu (strojopis, tiskopis) 50 Kč
Přepis audio nebo video záznamu 100 Kč

Slevy

Zpracování více než 50 NS – 5 %
Zpracování více než 100 NS – 10 %

Příplatky

Expres do 24h (do 10 NS) + 50 %
Expres do 24h (nad 10 NS) + 75 %
Expres do 48h (do 25 NS) + 35 %
Expres do 48h (nad 25 NS) + 50 %
Obtížný formát (obrázek apod.) od + 15 % (dle obtížnosti)
Odborný text + 20 % až + 30% (dle obtížnosti)
Zachování formátování
(při překladu z tištěného dokumentu apod.)
+ 10 % až + 15 % (dle obtížnosti)
Aplikace textu do HTML kódu,
nasazení na web apod.
+ 50 %

Storno poplatek

Za zrušení objednávky si účtuji storno poplatek ve výši odpovídající ceně již hotové části zadání v okamžiku doručení oznámení o stornu objednávky.
Formátování závěrečné práce či jiného dokumentuod 25 Kč / 1 NS
Formátování PDFod 35 Kč / 1 NS
Čistá instalace od 1 500 Kč
Základní web od 3 000 Kč
Standardní web, blog od 6 500 Kč
Velký firemní web od 11 500 Kč
E-shop od 15 000 Kč
Technická údržba 3 600 Kč / ročně
Balíček MINI 1 000 Kč / měsíčně
Balíček MIDI 1 750 Kč / měsíčně
Balíček MAXI 2 500 Kč / měsíčně