Ruské jazykolamy

Ruské jazykolamy

V minulém díle jsme se věnovali jazykolamům, a to konkrétně českým, tento díl proto věnujeme jazykolamům ruským – opět pro vás máme připraveny zajímavé informace i praktické příklady.

Jazykolam (rus. скороговорка, čti skorogovorka) je zpravidla krátká, syntakticky správná věta v jakémkoliv jazyce s uměle ztíženou artikulací.1 Jazykolamy obsahují podobně znějící, ale rozdílné fonémy, často také obsahují aliterace a rýmy.2

Jak jsme již psali minule, jazykolamy slouží k procvičení výslovnosti a jsou zvlášť vhodné pro lidi, jež se živí mluvením, např. pro moderátory atd.,3 a máte-li nějakou vadu řeči, pomohou i vám.

Zajímavý je citát známého ruského jazykovědce Vladimira Dala: „Jazykolam je skládán pro procvičení rychlé a čisté výslovnosti, proto se v něm potkávají zvuky ztěžující rychlou mluvu; ale mnohé jazykolamy v sobě skrývají také přísloví.“4

A níže uvádíme příklady ruských jazykolamů.

Začneme zmíněnými příslovími:
Нашего пономаря не перепономаривать стать.
Рапортовал, да не дорапортовал, а стал дорапортовывать, зарапортовался.
Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком.

Jazykolamy zaměřené na obtížně vyslovitelná slova:
Деидеологизировали-деидеологизировали, и додеидеологизировались.

Эйяфьятлайокудль эйяфьятлайокудляли, эйяфьятлайокудляли, но не выэйяфьятлайокудляли. Надо Эйяфьятлайокудль переэйяфьятлайокудлевать да перевыэйяфьятлайокудлевать.

Jazykolamy zaměřené písmeno R:
Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет.
На дворе — трава, на траве — дрова. Не руби дрова на траве двора!

Баркас приехал в порт Мадрас.
Матрос принес на борт матрас.
В порту Мадрас матрас матроса
Порвали в драке альбатросы.

Георгий Георгиевич говорит Григорию Григорьевичу о Григории Георгиевиче, а Григорий Григорьевич говорит Георгию Георгиевичу o Георгии Григорьевиче.

Ехал Грека через реку, видит Грека — в реке рак.
Сунул Грека руку в реку, рак за руку Греку — цап!

Прирабатываясь к работке, работник нарабатывает наработки,
Заработок зарабатывает от работки, а приработок — от переработки.

Скороговорун скороговорил скоровыговаривал,
Что всех скороговорок не перескороговоришь не перескоровыговариваешь,
Но, заскороговорившись, выскороговорил,
Что все скороговорки перескороговоришь, да не перескоровыговариваешь.

Ostatní jazykolamy:
Волховал волхв в хлеву с волхвами.
Мы ели-ели ершей у ели. Их еле-еле у ели доели.

По шоссе Саша шел, саше на шоссе Саша нашел.
Шла Саша по шоссе и сосала сушку.

Шестнадцать шли мышей и шесть нашли грошей, а мыши, что поплоше, шумливо шарят гроши.

Даже шею, даже уши
ты испачкал в черной туши.
Становись скорей под душ.
Смой с ушей под душем тушь.
Смой и с шеи тушь под душем.
После душа вытрись суше.
Шею суше, суше уши —
и не пачкай больше уши. Черной ночью черный кот прыгнул в черный дымоход.

Не жалела мама мыла. Мама Милу мылом мыла.
Мила мыла не любила, мыло Мила уронила.

Когда-то галок поп пугая,
В кустах заметил попугая,
И говорит тут попугай:
«Пугать ты галок, поп, пугай.
Но, только галок, поп, пугая,
Не смей пугать ты попугая!

Добыл бобыль бобов, допил бобыль бутыль, забыл бобыль костыль.

Испугались медвежонка
Еж с ежихой и с ежонком,
Стриж с стрижихой и стрижонком.

Stačí? :-) Nebo pořád málo? Chcete-li víc ruských jazykolamů, web skorogovor.ru nabízí úctyhodnou sbírku přibližně 1000 „skorogovorek“.

Tak na napsanou příště a ať vám ty jazykolamy jdou pěkně do ruky… nebo od jazyka? :-)
HezkéPřeklady.CZ

Použité zdroje

1 Скороговорка. Wikipedie [online]. [cit. 2017-03-01]. Dostupné z: https://ru.wikipedia.org/wiki/Скороговорка

2 Там же.

3 Jazykolam. Wikipedie [online]. [cit. 2017-03-01]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jazykolam

4 ДАЛЬ, Владимир. Пословицы русского народа. Москва: Императорское общество истории и древностей российских, 1862.

5 Там же.