Svetlana Kuzmina

překladatelka

Pangram
Zajímavosti

Pangram

Po delší pauze se vracím k tématu jazykových zajímavostí. V minulosti jsem vyprávěla o zákeřném písmenu Ř, ruské kurzívě, českých a ruských jazykolamech a šiboletech, tentokrát povyprávím o pangramech.

Slovo pangram vychází z řeckého pan gramma, tedy každé písmeno, a značí větu nebo úryvek textu obsahující všechna písmena abecedy. Praktické využití pangramu spočívá především v testování podpory znaků národních abeced na počítači, v tiskárnách apod.

Hodně známý český pangram zní následovně:

Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy.

Pokud jste někdy instalovali písmo do OS Windows, je dost možné, že jste zahlídli právě tento text. V ruské verzi tohoto operačního systému je použita věta:

Съешь [же] ещё этих мягких французских булок да выпей чаю.

Co je pangram a k čemu se využívá? | PPříliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy.

Mezi další pangramy v českém jazyce patří:

Nechť již hříšné saxofony ďáblů rozezvučí síň úděsnými tóny waltzu, tanga a quickstepu.

V přílivu žluťoučkých květů včelky se vznášejí.
Hleď, toť čarovný je loužek, kde hedvábné štěstíčka září.
Vodní žíňky běží kolem lesní tůně a kadeřemi svými čeří stříbrosvit měsíce.
Qvído, kouzelníkův učeň s ďolíčky utírá prach z vílích křídel.
Ó, náhlý úsvit oblažil zemětvář prolínajícím hřejivým dotekem svým.

Zvlášť zákeřný učeň s ďolíčky běží podél zóny úlů.
Vyciď křišťálový nůž, ó učiň úděsné líbivým!
Loď čeří kýlem tůň obzvlášť v Grónské úžině.

Existuje i tzv. dokonalý pangram – v takovém případě je každé písmeno využito v pangramu pouze jednou. Příkladem dokonalého pangramu v anglickém jazyce je následující věta:

J.Q. Vandz struck my big fox whelp.

V ruštině je příkladů více:

Любя, съешь щипцы, — вздохнёт мэр, — кайф жгуч.
Шеф взъярён тчк щипцы с эхом гудбай Жюль.
Эй, жлоб! Где туз? Прячь юных съёмщиц в шкаф.
Экс-граф? Плюш изъят. Бьём чуждый цен хвощ!
Эх, чужак! Общий съём цен шляп (юфть) — вдрызг!
Эх, чужд кайф, сплющь объём вши, грызя цент.
Чушь: гид вёз кэб цапф, юный жмот съел хрящ.

Hodnověrných zdrojů ohledně historie pangramů moc není, ale například anglický pangram The quick brown fox jumps over the lazy dog byl znám již v roce 1885. Augustus de Morgan přemítal nad pangramem I, quartz pyx, who fling muck beds dokonce o něco dříve, v roce 1872 (kniha A Budget of Paradoxes).

Příště povyprávím o tom, co to je anagram. Tak na počtenou ;-)

Zanechat Odpověď