Svetlana Kuzmina

překladatelka

Mezinárodní den překladu 2023: Překlad odkrývá mnoho tváří lidstva (Translation unveils the many faces of humanity)
Zajímavosti,  Zákony a normy

30. září se slaví Mezinárodní den překladu

30. září má v kalendáři překladatelů zvláštní místo: právě v tento den totiž mají svůj svátek – Mezinárodní den překladu.

Mezinárodní den překladu (nebo také překladatelů) se slaví 30. září – ve svátek svatého Jeronýma (cca 342 až 347 – 30. září 420), který byl významným křesťanským spisovatelem, teologem a také překladatelem – je autorem Vulgaty, kanonického překladu Bible do mluvené latiny.

Asi nikoho nepřekvapí, že právě tento svatý je také patronem překladatelů a tlumočníků (dále také mj. Dalmácie, Lyonu, teologů, učenců, archeologů, studentů, žáků, univerzit).

Kořeny Mezinárodního dne překladu sahají do roku 1991, kdy ho Mezinárodní federace překladatelů (FIT – Federation internationale des traducteurs, založená v roce 1953) vyhlásila s cílem propagace významu překladatelské profese.

Rezoluce OSN A/RES/71/288

V roce 2017 tento svátek byl přijat i Organizací spojených národů. Valné shromáždění OSN dne 24. května 2017 jednomyslně přijalo rezoluci A/RES/71/288 – Role profesionálního překladu ve spojování národů a přinášení míru, porozumění a rozvoje.

V této rezoluci mj. vyhlašuje 30. září Mezinárodním dnem překladu (International Translation Day) a potvrzuje, že “profesionální překlad jakožto řemeslo a umění hraje důležitou roli při naplňování cílů a zásad Charty OSN, při sbližování národů, podpoře dialogu, vzájemného porozumění a spolupráce, zajišťování rozvoje a posilování mezinárodního míru a bezpečnosti” (zdroj: undocs.org).

Rezoluci podpořila nejen zmíněná FIT, ale také Mezinárodní asociace konferenčních tlumočníků (AIIC – Association Internationale d’Interprètes de Conférence), Mezinárodní asociace profesionálních překladatelů a tlumočníků (IAPTI – International Federation of Professional Translators and Interpreters), Světová asociace tlumočníků znakového jazyka (WASLI – World Association of Sign Language Interpreters) a další organizace.

Každý ročník má své heslo

Každý ročník Mezinárodního dne překladu má své heslo, které odráží aktuální společenské a světové problémy ve vztahu k překladu. V posledních letech se jednalo o následující hesla:

2015: Měnící se tvář překladatelství a tlumočnictví (The changing face of translation and interpretation)
2016: Překlady a tlumočení: Propojení světa (Translation and Interpreting: Connecting Worlds)
2017: Překlad a diverzita (Translation and Diversity)
2018: Překlad jako nástroj podpory kulturního dědictví v měnícím se světě (Translation: promoting cultural heritage in changing times)
2019: Překlad a domorodé jazyky (Translation and Indigenous Languages)
2020: Hledání slov pro svět v krizi (Finding the words for a world in crisis)
2021: Sjednocení v překladu (United in translation)
2022: Svět bez hranic (A World Without Barriers)
2023: Překlad odkrývá mnoho tváří lidstva (Translation unveils the many faces of humanity)

V dnešním globalizovaném a stále propojenějším světě překladatelství a tlumočnictví patří mezi velmi významná povolání. Tlumočníci a překladatelé hrají nezastupitelnou roli při jednáních a pomáhají lidem si navzájem porozumět a být o kousíček blíž.

Foto: Mezinárodní den překladu 2023 | Zdroj: FIT

Zanechat Odpověď