Svetlana Kuzmina

překladatelka

Anagram
Zajímavosti

Anagram

Minule jsem vyprávěla o tom, co je pangram a k čemu se využívá, a slíbila, že další díl bude věnován anagramu. Co je tedy anagram a má také nějaké využití?

Anagram, česky přesmyčka, je slovo nebo slovní spojení, které vznikne tím, že jsou použita všechna písmena původního slova nebo spojení a změní se jejich pořadí. Nutno dodat, že v češtině se při tom často nebere ohled na diakritiku.

Praktické využití jako takové přesmyčky v podstatě nemají (na rozdíl od zmíněného pangramu, který se využívá hlavně pro testování podpory znaků na počítači nebo v tiskárnách), ale mají zábavnou funkci – jako oblíbené hlavolamy.

A když už jsme u výpočetní techniky, tak hledání přesmyček je zajímavou úlohou pro počítače. Důležitá je obsáhlá databáze slov v konkrétním jazyce, základní princip pak spočívá v hledání kombinací slov z oné databáze a v porovnávání, zda vzniklá kombinace je anagramem původního výrazu. Další (a rychlejší) metoda je pak založena na převodu úlohy v matematickou operaci s prvočísly.

Přesmyčky v dějinách

Ferdinand de Saussure, významný švýcarský jazykovědec, ve svých lekcích zmiňoval využití anagramů ve starověkých eposech (Ilias, Odyssea, Rámájana, Mahábhárata) i v Bibli. Za původce anagramu je ale považován řecký básník Lykofrón.

Přesmyčky ve vědě

Zajímavou skutečností je využití anagramů pro šifrování objevů. V 17. až 19. století tato praxe byla běžným jevem. Tímto způsobem se hypotézy ukrývaly, než byly definitivně potvrzeny, a zároveň se anagramem potvrdil autor, když k potvrzení hypotézy skutečně došlo.

Galileo Galilei takto šifroval větu Altissimum planetam tergeminum observavi (Pozoroval jsem, že nejvzdálenější planeta je trojitá): anagram zněl jako Smaismrmielmepoetaleu mibuvnenugttaviras. Galileo takto šifroval svůj objev měsíců Saturnu.

Saturnu se týká i další anagram. Nizozemský astronom Christiaan Huygens objevil Luna Saturni (Saturnův měsíc Titan) a svůj objev šifroval do verše římského básníka Ovidia Admovere Oculis Distantia Sidera Nostris (Přinesli vzdálené hvězdy blíže naším očím). Sdělení obsažené v anagramu znělo následovně: Saturno luna sua circunducitur diebus sexdecim horis quatuor (Kolem Saturnu obíhá měsíc za 16 dní a 4 hodiny).

Ananym

Ananym (neplést s anonymem) je variací anagramu. Jedná se o vytvoření přezdívky nebo uměleckého jména prostřednictvím napsaní slova (jména) pozpátku. Zmiňme například ukrajinskou zpěvačku Ani Lorak, která v roce 2008 skončila na druhém místě ve známé soutěži Eurovize. Její umělecké jméno je přesmyčkou jejího skutečného jména Karolina.

Příklady přesmyček

Pojďme se podívat na pár příkladů:

anagrams – ars magna (latinsky velké umění)
pekařství – přístavek
reklama – makrela – karamel
pěší toulka – koupaliště
já lord Voldemort – Tom Rojvol Raddle (v originále: Tom Marvolo Riddle – I Am Lord Voldemort)
plavecký stadion – ladné postavičky
zdravý spánek – zvěrský nápad – prášek navždy
hlavní město Praha – postihlá havranem – přesahovat lhaním – prohlásit neváhám – stíhán pohlavárem
kotel – loket
chleba – blecha
Doctor Who – Torchwood

A když jsem výše zmínila čtení pozpátku, tak je příští téma nasnadě: palindrom. Na počtenou příště ;-)

Zanechat Odpověď